Jäljitettävyys

SAP Business One yhdessä ProcessForce -laajennuksen kanssa mahdollistaa jäljitettävyyden kaksisuuntaisesti erätasolla lopputuotteista raaka-aineisiin ja raaka-aineista lopputuotteisiin. Pystyt siis jäljittämään, mitä raaka-aine- tai kontaktimateriaalierää on käytetty johonkin lopputuotteen erään ja mille asiakkaille kyseistä erää on toimitettu. Toisaalta pystyt jäljittämään, mihin kaikkiin lopputuotteen eriin jotakin yksittäistä raaka-aine- tai kontaktimateriaalierää on käytetty ja mikä toimittaja on alkuperäisen erän toimittanut.

Tuotetiedon hallinta

Ratkaisussa pystytään hallitsemaan kokonaisvaltaisesti ja yksityiskohtaisesti tuotetietoja. Ohjelmisto käsittelee monitasoisia reseptiikkoja lähtien raaka-aineista, materiaaleista ja puolivalmisteista aina loppu-, sivu- ja rinnakkaistuotteisiin saakka. Tuotetietoihin saadaan tallennettua mm. ainesosaluettelot, allergeenit ja tuotetietojen kautta pystytään automaattisesti ohjaamaan mm. tuotteen säilyvyystietoja ja eriä.

Tuotannonsuunnittelu ja tuotannon ohjaus

Tuotannossa pystytään määrittämään erilaisia käytettäviä resursseja kuten koneita, työkaluja tai työpisteitä. Valmistettavalle tuotteelle voidaan määrittää reitti, jonka varrella tuotteen valmistus käyttää erilaisia resursseja työvaiheittain. Työvaiheista pystytään laskemaan automaattisesti kunkin tuotteen läpimenoaika, jonka avulla ohjelma pystyy aikatauluttamaan halutun tuotannon. Tuotantoaikataulun pohjalta ohjelma laskee automaattisesti kunkin ajanhetken raaka-aine ja materiaalitarpeet ja luo halutessa tilaukset tai tilausehdotukset.

Tuotantotilauksille pystytään luomaan keräilylistat, jotka näkyvät ratkaisuun kuuluvassa käsipääteohjelmistossa. Tuotannon työntekijät voivat keräillä ja kirjata kerätyt raaka-aineet ja materiaalit tuotantotilaukselle suoraan käsipääteohjelmiston kautta. Lisäksi valmiiden tuotteiden valmistumiset voidaan myös kirjata lattiatasolla käsipäätteen kautta.

Laatu

Yrityksen laatujärjestelmä voidaan muuttaa sähköiseksi. Järjestelmään voidaan määrittää hyvin vapaasti erilaisia laatukokeita kuten laboratoriotestejä, aistinvaraisia kokeita tai vaikka kuljettavan ajoneuvon tarkistuksia. Laatukokeita voidaan asettaa suoritettavaksi yrityksen laatujärjestelmän mukaisesti prosessien eri vaiheissa kuten raaka-aineen vastaanotossa, tuotannossa tai vaikka varastoinnissa.

EDI-liittymät keskusliikkeisiin

Erityisesti elintarviketeollisuuden toimintaympäristössä sähköinen sanomanvälitys tilaus-, toimitus- ja laskutusprosesseissa on yleensä elinehto. Profiz toteuttaa sähköisen sanomanvälityksen SAP Business Onen standardoidun integraatioalustan avulla ja vastaamme myös toteutuksen lisäksi sanomanliikenteen valvonnasta ja liittymien ylläpidosta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää