Pakkasmarja siirtyi SAP Business Oneen kohdattuaan tyypillisen päätöksentekotilanteen: kehittääkö vanhaa järjestelmää, joka ei tukenut nykyistä liiketoimintaa, vai hankkiako kokonaan uusi järjestelmä? Yritys valitsi jälkimmäisen tien ja on ollut päätökseensä erittäin tyytyväinen.

Pakkasmarjalle on tärkeää pystyä jäljittämään tuotteiden alkuperä

SAP Business One valittiin uudeksi järjestelmäksi, koska kokonaisuus vastasi parhaiten Pakkasmarjan asettamia vaatimuksia. Tehokas ja luotettava varastonhallinta sekä tilausten käsittely olivat perusvaatimuksia, mutta lisäksi Pakkasmarjalle on elintarvikealan yrityksenä erittäin tärkeää pystyä jäljittämään raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden alkuperä koko toimitusketjun osalta. Yritys pystyykin jäljittämään marjojen alkuperän jopa lohkotasolle asti. Tarkka näkyvyys läpi toimitusketjun on tärkeää niin asiakkaiden informoimisen, laadunvalvonnan kuin viranomaismääräysten täyttämisenkin vuoksi.

Käyttöönotto sujui kivuttomasti

Järjestelmän toimittajaksi valittiin Profiz, koska tästä oli kuultu hyvää palautetta toiselta Profizin asiakkaalta. Vahvuutena nähtiin myös paikallisuus – onhan Profizilla toimisto myös Siilinjärvellä.

”Toimittajan valitseminen oli lopulta aika helppoa. Profiz oli paikallinen toimija, josta oli kuultu hyvää palautetta. Paikallisuudesta oli hyötyä erityisesti alkuvaiheessa, kun projekti vaati paljon läsnäoloa”, Pakkasmarjan toimitusjohtaja Matti Leinonen muistelee.

Projekti aloitettiin toukokuussa 2014, ja järjestelmä oli käytössä tammikuun alussa 2015. Profiz järjesti käyttäjien koulutuksen, ja käyttäjät omaksuivat järjestelmän varsin nopeasti. Myös yleinen pelko käyttöönoton aikaisista tuotanto- ja jakeluongelmista osoittautui turhaksi. Kolme kuukautta käyttöönoton jälkeen ei ole kirjattu yhtään järjestelmästä johtunutta toimituspoikkeamaa.

”Käyttöönotto sujui kivuttomasti. Uusi järjestelmä rakennettiin vanhan rinnalle, ja sitten vanhasta järjestelmästä lopulta luovuttiin. Kaikki on sujunut oikein hienosti, ongelmia ei ole ollut ja järjestelmä tuntuu kaiken kaikkiaan loogiselta”, Leinonen kertoo.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Pakkasmarja on rehti marjanviljelijöiden oma marjayritys, jonka tehtävänä on tarjota kaikille suomalaisille kotimaisia, turvallisia ja terveellisiä marjatuotteita vuoden jokaisena päivänä. Pakkasmarja valmistaa ja kehittää tuotteita kotimaisista viljellyistä-, metsä- ja luomumarjoista, joita on saatavilla pakasteena ympäri vuoden ja tuoreena satokauden aikaan kauppojen ja tukkujen pakaste- ja tuoreosastoilla. Pakkasmarjan liikevaihto oli tilikaudella 2018 18 miljoonaa euroa henkilöstömäärän ollessa 22.