Tutustu SAP Business Onen ominaisuuksiin

Tutustu SAP Business Onen ominaisuuksiin alla olevan taulukon avulla. Näet kunkin moduulin ominaisuudet klikkaamalla +-symbolia.

SAP Business One -järjestelmän integroidut moduulit
Hallinta
Uusien yrityskantojen lisääminen
Yrityskannan valitseminen
Valuuttakurssien ja indeksien määritys
Maksuehdot
Pankkikäsittelyasetukset
Varastoasetukset
Varastopaikka-asetukset
Resurssiasetukset
Palveluasetukset
Tietojen tuonti ja vienti
Hyväksymisprosessien asetukset
Hyväksymisprosessiraportit
Lisenssinhallinta
Laajennukset
Hälytykset
Automaattiset työnkulut
Taloushallinto
Tilikartan hallinta
Päiväkirjakirjaukset
Kirjausmallit ja toistuvat kirjaukset
Peruutetut tapahtumat
Valuuttakurssierot
Tositteiden massatulostus
Käyttöomaisuus
Sisäiset täsmäytykset
Budjetti
Kustannuslaskenta
Intrastat
Talousraportit
CRM
Liikekumppanin perustiedot
Toiminto
Kampanjanluontiavustaja
Kampanja
Liidit
Myyntitarjous
Myyntitilaus
CRM-raportit
Myynti
Myyntipuitesopimus
Myyntitarjous
Myyntitilaus
Toimitus
Palautuspyyntö
Palautus
Ennakkomaksun pyyntö
Ennakkomaksulasku
Lasku
Käteislasku
Hyvityslasku
Ennakkolasku
Toistuvat tapahtumat ja niiden mallit
Perintäavustaja
Myyntiraportit
Osto
Ostopuitesopimus
Hankintaehdotus
Toimittajan tarjous
Ostotilaus
Tavaranvastaanotto
Palautuspyyntö
Palautus
Saapuva ennakkomaksupyyntö
Ennakkomaksulasku
Lasku
Hyvityslasku
Saapuva ennakkolasku
Toistuvat tapahtumat ja niiden mallit
Tavaran hankintakulut (landed costs)
Toimittajan tarjousten luontiavustaja
Ostoraportit
Liikekumppanit
Liikekumppanin perustiedot
Toiminto (esim. tapaaminen tai puhelu)
Kampanjanluontiavustaja
Sisäiset täsmäytykset
Liikekumppaniraportit
Pankkikäsittely
Saapuvat maksut
Talletukset
Lähtevät maksut
Maksuavustaja
Tiliotteen käsittely ja ulkoiset täsmäytykset
Pankkiraportit
Varastonhallinta
Tuoteperustiedot
Sarjanumeroiden ja erien hallinta
Viivakoodien hallinta
Varastopaikkojen hallinta
Vaihtoehtotuotteet
Liikekumppanin luettelonumerot
Tuotteiden arvostusmenetelmän massapäivitys
Tavaran varastoonotto
Varastostaotto
Varastosiirtopyyntö
Varastosiirto
Toistuvat tapahtumat
Varaston alkusaldojen lisäys
Inventointitapahtumat
Kiertävän inventoinnin suositukset
Varaston uudelleenarvostus
Hinnastot
Keräily ja pakkaus
Varastoraportit
Tuotantoresurssit
Resurssiperustiedot (esim. työvoima ja koneet)
Resurssikapasiteettien hallinta
Tuotanto
Rakenteet
Rakenteiden massapäivitys
Tuotantotilaus
Tuotantotilausten massaluonti
Vastaanotto tuotannosta
Komponenttien luovutus tuotantoon
Rakennetuotteiden hintojen massapäivitys
Vakiotuotantokustannusten hallinta
Tuotantoraportit
Tarvesuunnittelu (MRP)
Myyntiennusteet
Tarvesuunnitteluavustaja
Hankintatositteiden massaluonti suositusten pohjalta
Palvelu
Palvelupyyntö
Laitteen perustiedot (tuotekortti)
Palvelusopimukset
Ratkaisutietokanta
Palveluraportit
Henkilöstö
Työntekijän perustiedot
Työaikakirjauslomake
Henkilöstöhallinnon raportit
Projektinhallinta
Projektit
Laskujen luontiavustaja
Projektiraportit
Raportit
Oletustulostuspohjien määrittely
Tulosteiden ja raporttien muokkaus
Kyselyjen hallinta
Yleiset toiminnot
Lomakeasetukset
Kalenteri
Viestit ja hälytykset
Käyttäjän määrittelemien lisäkenttien, taulujen, objektien ja arvojen luominen
Laajennusten tekeminen SAP Business One SDK:n avulla
Laajennusten käyttäminen
Vedä ja yhdistä -raportointityökalu
Käyttäjän suosikit -valikko
Haku
Usean liiketoiminta-alueen käyttäminen (liiketoiminnan segregointi järjestelmässä useampaan osaan)
SAP HANA -version lisäominaisuudet
HTML5-pohjainen käyttäjäkohtainen ohjaamo
Pervasive Analytics: mittarien rakentaminen ja muokkaaminen lisättäväksi ohjaamoon
Kassavirtaennuste
Laajennettu Availability to Promise
Enterprise Search: vapaasanahaku perustiedoista ja tositteista
Laajennukset ja työkalut
DTW -työkalu perustietojen ja dokumenttien massavientiin ja -päivitykseen
Sähköiset tiedostoformaatit
Microsoft Outlook -integraatio
Mobiilikäyttö
SAP Business One -mobiilisovellus
SAP Business One Sales App -mobiilisovellus
SAP Business One Service App -mobiilisovellus
Myyntikatalogi iPadilla
Analytiikka
KPI-tunnusluvut
Dashboardit
Laajennetut dashboardit mahdollistaen pureutumisen syvemmälle yksittäisen mittarin taakse
Excel report and interactive analysis: datan analysointi Excelin pivot-taulukossa valmiiden raportointitietolähteiden pohjalta
Portaali mittarien julkaisemiseen
SAP Business One -järjestelmän turvallinen ja helppo käyttö pilvestä
Järjestelmän käyttö suojatusti ilman tarvetta ohjelmien asentamiseen
Ohjelmat käytettävissä 99,6% ajasta laskettuna 24/7/365
Tallennustilaa tietokannalle/tietokannoille (ml. testikannat) 1,5 GB (gigabyte) per käyttäjä
Käyttäjien liitteitä varten 2 GB levytilaa per käyttäjä
Tietokannan ja tiedostojen asianmukaiset automaattivarmistukset
Public cloud -ympäristön hallinta, valvonta, ylläpito ja päivitykset
SAP B1 -ohjelmiston päivitys kaksi kertaa vuodessa
Käyttäjien tuki ja neuvonta järjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä
Käyttäjien neuvonta järjestelmän käyttöön liittyen
Perustason neuvonta ongelmatilanteissa