SAP Business One on moderni ja skaalautuva pk-yrityksiä varten suunniteltu ERP, jota käyttää globaalisti 75 000 yritystä. Se sopii monen kokoisille yrityksille pienistä muutaman hengen yrityksistä aina kymmeniä tai jopa yli sata henkeä työllistäviin yrityksiin. Jos yrityksesi prosessit ovat yksinkertaiset, niin pidetään asiat yksinkertaisina. Jos taas yrityksesi liiketoimintamalli vaatii järjestelmältä enemmän joustavuutta, niin hyödynnetään järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia laajemmin. Näin ohjelma kasvaa yrityksesi mukana.

Ohjelman avulla saat reaaliaikaisen läpinäkyvyyden yrityksesi liiketoimintaan, tehostat prosessejasi ja automatisoit rutiinitöitä nostaen näin yrityksesi kilpailukykyä.

Käytät SAP Business Onea vaivattomasti ja turvallisesti suoraan pilvestä, niin etänä kuin toimistollakin. Näin voit keskittyä siihen mitä parhaiten osaat ja kohdistaa katseesi liiketoiminnallisten tavoitteidesi saavuttamiseen sen sijaan, että energiaasi ja aikaasi kuluu palvelinasioiden miettimiseen tai versiopäivitysprojektien suunnitteluun.

Yksi keskeinen etu SAP Business Onessa on lisäksi modernisti toteutettu REST-rajapinta, mikä mahdollistaa ulkopuolisten sovellusten vaivattoman ja helposti ylläpidettävän liittämisen osaksi järjestelmää. Tämä antaa vapauden sellaisen kokonaisuuden rakentamiseen, joka aidosti tukee liiketoiminnan tarpeita, on kyse sitten mobiilisovellusten, verkkokaupan tai vaikkapa tuotannonohjausjärjestelmän liittämisestä kokonaisuuteen.Taloushallinto

Automatisoi taloushallinnon tehtäviäsi ja hanki täysi läpinäkyvyys yrityksesi taloudelliseen tilanteeseen yhdessä järjestelmässä. SAP Business One tarjoaa monipuoliset toiminnot taloushallinnon prosesseihin ja raportointiin olipa kyse ulkoisesta tai sisäisestä laskennasta. Operatiiviseen toimintaan tiiviisti integroitu kirjanpito mahdollistaa porautumisen ylätasolta aina tositetasolle asti, mikä ei usein ole mahdollista erillistä taloushallinnon järjestelmää käytettäessä. Voit hyödyntää järjestelmää taloushallintosi pyörittämiseen riippumatta siitä käytätkö tilitoimistoa vai teetkö kaiken itse.

 • Kirjanpito
 • Osto – ja myyntireskontra
 • Kustannuslaskenta useassa eri dimensiossa
 • Projektien taloudellinen seuranta
 • Käyttöomaisuuskirjanpito
 • Pankkikäsittely ja täsmäytykset
 • Verolaskenta ja intrastat
 • Sisäinen ja ulkoinen raportointi


Myynnin ja asiakkuuksien hallinta

SAP Business Onen avulla hallitset koko myyntiprosessia tarjouksesta aina saapuvaan maksuun asti. Kun asiakas-, tuote ja tilaustiedot ovat samassa järjestelmässä, myyjillä on aina ajantasainen tilannekuva ja he voivat tarjota asiakkaille ajantasaista tietoa ja sopivia ratkaisuja. Esimerkiksi tiedot tuotteiden saatavuudesta, asiakkaan aikaisemmista tilauksista, varastosaldoista tai katteista ovat myyjän käytettävissä, mikä voi avata lisämyyntimahdollisuuksia ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

 • Asiakasrekisterin hallinta
 • Myyntimahdollisuuksien ja asiakassuhteen hallinta (CRM)
 • Tarjouksesta kassaan -prosessi
 • Sähköinen laskutus


Osto ja varaston hallinta

SAP Business Onella voit automatisoida ostoprosessiasi hyödyntämällä tietoa toimittajista, tuotteista ja näiden toimitusajoista, varastosaldoista ja hälytysrajoista. Tiedot varastosaldoista ja tilatuista tuotteista ovat näkyvillä myynnille ja toisaalta tilaustieto myynniltä välittyy ostolle ajantasaisesti lisäten toimitusvarmuutta. Mobiilikäyttöinen varastonhallintasovellus helpottaa työtä lattiatasolla ja mahdolistaa varasto-operaatioiden digitalisoinnin.

 • Ostotilausten automatisointi tarvesuunnittelulla (MRP)
 • Kattaa koko ostoprosessin ostotilauksesta lähtevään maksuun
 • Ostolaskujen käsittely, kierrätys ja hyväksyntä
 • Monipuolinen varastonhallinta joko SAP B1:n käyttöliittymän tai mobiilisovelluksen kautta
 • Mahdollisuus hallita eriä tai sarjanumeroita
 • Mahdollisuus hallita varastoja varastopaikkatasollaTuotanto

SAP Business Onen avulla hallitset tuotantoasi valmistitpa tuotteitasi tilauksesta tai varastoon. Tarvesuunnittelu (MRP) automatisoi tuotannon karkeasuunnittelua tilaus-, ennuste- tai varastotietoihin perustuen ehdottamalla tuotantotilauksia, jotka huomioivat niin vaatimukset tuotteiden valmistumiselle kuin tuotantoon vaadittavasta ajasta. Teet tuotannon kirjaukset helposti mobiilipäätteeltä helpottaen työtä lattiatasolla. Vaativampaan suunnittelu-, ohjaus ja datankeruutarpeeseen voidaan ERP:n kanssa yhdistää erillinen tuotannonohjausjärjestelmä (MES), joka keskustelee suoraan SAP Business Onen kanssa.

 • Monitasoiset tuoterakenteet (Bill of materials)
 • Resurssit (koneaika, työ) mahdollisia rakenteilla raaka-aineiden ja komponenttien lisäksi
 • Reititettyjen tuotantoprosessien hallinta rakenteilla
 • Tuotantotilausten automatisointi tarvesuunnittelun (MRP) avulla
 • Tuotannon työjonon julkaisu tuotannon mobiilipäätteille
 • Tuotannon kirjaukset (manuaaliset raaka-aineiden luovutukset ja valmiiden tuotteiden vastaanotot) mobiilisti esimerkiksi tabletiltaPalvelu ja huolto

Jos yrityksesti tarjoaa esimerkiksi huoltopalveluja, on SAP Business One sinulle avuksi. Voit seurata ja hallita yksittäisten sarjanumeroitujen tuotteiden tietoja kuten alkuperää, aikasempia huoltotoimia, palvelusopimuksia tai takuutietoja yhdeltä tuotekortilta.

 • Tuotekortit sarjanumeroiduille tuotteille
 • Tapahtumahistoria
 • Takuutietojen hallinta
 • Huoltosopimusten hallinta
 • Palvelupyyntöjen hallintaAnalytiikka ja raportointi

SAP Business One tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet yrityksesi raportointiin, datan analysointiin ja visualisointiin. Perinteisten raporttien kuten tuloslaskelman ja taseen lisäksi voit visualisoida kullekin käyttäjälle oleellista ERP:n dataa ja KPI-mittareita suoraan SAP Business Onen käyttöliittymässä. Näin data voidaan valjastaa päivittäisen tekemisen tueksi ja samalla voidaan tukea organisaation tavoitteiden jalkauttamista, kun oleellinen data on aina silmien edessä. Dataa voidaan myös analysoida suoraan esimerkiksi Excelin pivot-taulukossa.

 • Sisäänrakennettu reaaliaikainen analytiikka
 • SAP HANA -tietokannan datamallit tarjoavat valmiiksi koostettuja tietolähteitä raportoinnin pohjaksi
 • Käyttäjät voivat helposti itse rakentaa ja muokata haluamiaan mittareita ilman tarvetta tuntea tietokannan rakennetta
 • Datan analysointi onnistuu myös Excelin pivot-taulukossa


Elintarviketeollisuus

Ratkaisumme avulla hoidat EDI-sanomaliikenteen keskusliikkeiden ja ulkoisten varastojen kanssa läpinäkyvällä ja volyymiin perustuvalla kuukausihinnalla, pystyt jäljittämään erät lopputuotteista raaka-aineisiin ja suunnittelet ja ohjaat tuotantoa.

Lue lisää

Valmistava teollisuus

SAP Business One on moderni toiminnanohjausratkaisu, joka sopii hyvin valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Ratkaisumme avulla hallitset tuotantoasi entistä paremmin hyödyntäen lattiatasolle suunniteltuja käyttöliittymiä.

Lue lisää


Tukkukaupat

SAP Business One tukee monivarastoja ja kaupintavarastoja ja siinä on kehittyneet inventointitoiminnot. Lisäksi ohjelma tukee hyllypaikkoja, jotka mahdollistavat myös keruureitin optimoinnin lähtölogistiikassa. Mobiilikäyttöinen varastonhallintasovellus helpottaa lattiatason työtä ja asiakkaitasi ja myyjiäsi varten voit perustaa valmiiksi SAP Business Onen kanssa integroidun verkkokaupan.

Lue lisää


Kansainväliset startupit ja monikansallisten yritysten tytäryhtiöt

SAP Business One on aidosti globaali järjestelmä, joka sopii erinomaisesti kansainvälisille, voimakkaasti kasvaville startupeille ja monikansallisten yritysten tytäryhtiöille.

Lue lisää