Perheyrittäjä-lehti haastatteli Profizin toimitusjohtajaa Lotta Airasta perheyrityksen johtamisesta nopeasti kehittyvällä toimialalla. Lotta lähti vetämään Profizia 29-vuotiaana, seuraten isänsä Markku Pietilän jalanjälkiä. Lotta kertoo nuorena toimitusjohtajana kohtaamistaan haasteista ja siitä, kuinka yhteistyö kahden sukupolven kanssa toimii perheyrityksessä. Lotan mukaan hyvä johtaja on rohkea, uskaltaa reagoida nopeasti ja toisaalta myös tarvittaessa kysyä apua muilta.