Jokavuotinen SAP:n järjestämä SMB Innovation Summit -tapahtuma järjestettiin tänä vuonna Mallorcalla 19.-21.2. Profiz osallistui perinteisesti tähän vuoden päätapahtumaan, jossa kolme seminaaripäivää täyttyivät luennoista, tietoiskuista ja koulutuksista sekä laajan kumppaniverkoston tarjoamiin sovelluksiin ja ratkaisuihin tutustumisesta. Matka oli jälleen kerran inspiroiva ja toi entistä konkreettisemmalla tavalla esille sen, mitä tulevaisuudella on tarjottavana SAP-ekosysteemissa mukana olevalle pk-yritykselle. Tähän blogikirjoitukseen olemme nostaneet kaksi keskeistä teemaa, jotka tapahtumassa olivat esillä.

Tapahtumassa oli esillä suuri joukko näytteilleasettajia, jotka kehittävät ERP:tä tukevia ratkaisuja SAPin pk-asiakkaille

Pilvi avaa ovet uusien sovellusten liittämiseen ERP-järjestelmään

Kenellekään ei varmasti tule yllätyksenä se, että pilvipalvelut kasvattavat koko ajan enemmän suosiota ja myös ERP-järjestelmien tulevaisuus on suurelta osin pilvessä. Moni näkee kuitenkin pilven kapeasti ratkaisuna IT-infrastruktuurin järjestämiselle, kun se on vähintäänkin yhtä oleellisesti myös liiketoiminnan digitalisoinnin mahdollistaja. Maailmassa, jossa työntekijät odottavat työkaluiltaan parempaa, jopa kuluttajatason käytettävyyttä, sekä mahdollisuutta valita käyttämänsä työkalut, on yrityksen pystyttävä vastaamaan tähän huutoon. Jotta erilaisten sovellusten liittäminen osaksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää olisi kehittämisen, käyttöönoton ja ylläpidon helppouden sekä kustannusten näkökulmasta järkevää pk-yritykselle, tarvitaan malli, jossa sovellukset ovat aiempaa heikommin sidoksissa toisiinsa. Pilvi ja modernit rajapinnat ovat vastaus tähän. 

Lyhyt katsaus historiaan

Aikaisemmin asiakkaan vaihtoehdot olivat ottaa joko joukko valikoituja point solution -ratkaisuja tai sitten yrittää mahduttaa kaikki tarpeellinen yhteen ja samaan ERP-järjestelmään. Ensimmäisen vaihtoehdon keskeinen ongelma liittyy korkeisiin integrointikustannuksiin, hankalaan ylläpidettävyyteen ja ylipäänsä riskeihin, joita monimutkaisesta ja keskinäisriippuvaisesta kokonaisuudesta seuraa. Tämä on usein johtanut siihen, että integraatioita ei ole tehty ja tieto on siksi hajallaan useassa eri järjestelmässä. Vastauksena tähän ongelmaan syntyi “yksi integroitu järjestelmä” -ajattelu, jossa tarve erillisjärjestelmille pyritään eliminoimaan lisäämällä mahdollisimman paljon toiminnallisuutta ERP:n sisään. Nämä lisätoiminnallisuudet voivat tarkoittaa esimerkiksi ajan kirjaamista, tuotannonsuunnittelua tai asiakaskohtaista räätälöintiä. 

“Kaikki yhdessä järjestelmässä” -ajattelulla on kuitenkin myös omat rajoitteensa. Ensinnäkin yksi toimija pystyy harvoin tarjoamaan parasta ratkaisua kaikilla osa-alueilla, vaan kilpaillut markkinat tuottavat enemmän vaihtoehtoja joista valita kuhunkin tarpeeseen sopivin. Kilpailu ruokkii myös innovaatioita. Järjestelmän sisällä toimivista kumppanien tekemistä add-oneista puhuttaessa ongelma taas on usein siinä, että niiden tukeminen vaatii käytännössä SAP Business One -tukikumppanin kykyä tukea asiakasta myös laajennusten osalta. Yksi partneri ei voi kuitenkaan tavallisesti hallita kovin montaa laajennusta, mikä rajoittaa käytännön tasolla asiakkaan valinnan mahdollisuuksia. 

Mikä on muuttunut ja mitä siitä seuraa?

Pilvi ja modernit rajapinnat muuttavat asetelmaa siten, että voidaan aiempaa helpommin ja halvemmin kehittää, ottaa käyttöön ja ylläpitää moderneja web- ja mobiilisovelluksia, jotka juttelevat rajapinnan kautta SAP Business Onen kanssa. Modernien rajapintojen etu verrattuna aikaisempiin on siinä, että ne piilottavat paljon asioita rajapintaa käyttävältä ohjelmalta. Ja kun rajapinta suunnitellaan rakenteeltaan standardiksi, voidaan kaikkia rajapintaa käyttäviä ohjelmia muokata ja päivittää ilman että ohjelmien välinen keskusteluyhteys häiriintyy. Vanhassa maailmassa vahvat sidokset ohjelmien välillä puolestaan pitivät huolen siitä, että muutokset toisessa järjestelmässä usein heijastuivat myös muihin siihen kytkeytyneisiin ohjelmiin aiheuttaen virhetilanteita ja ylimääräisiä kustannuksia. Pilven osuus muutoksessa on siinä, että se nopeuttaa ohjelmien käyttöönottoa merkittävästi ja samalla helpottaa ylläpidettävyyttä kun ohjelmaversiot ovat aina ajantasalla. 

Kun ERP pidetään erillään siihen kuulumattomista osista ja datasta, saavutetaan monenlaisia hyötyjä. Ensinnäkin liiketoimintaa parhaiten tukevan kokonaisuuden elinkaarikustannukset sekä riskit ovat aikaisempaa pienemmät eli yksinkertaisesti vähemmälle rahalle saa enemmän vastinetta. Toiseksi sovellusten erillisyys ERP-järjestelmästä avaa ylipäänsä ERP-kumppanille mahdollisuuden tarjota laajemmin uusia sovelluksia, koska erillisyyden kautta vastuu käyttöönotosta ja tuesta on helpompi rajata ERP-kumppanin ja ohjelmaa kehittävän partnerin välillä. Kolmanneksi ERP:hen kytkettyjä sovelluksia voidaan tarvittaessa helpommin vaihtaa, sillä ne käyttävät ERP-järjestelmässä vakiona olevia tietokantatauluja ja -kenttiä ja näin datamigraatiota ei vaihtotilanteessa käytännössä tarvita. 

Keskeinen hyöty pilviteknologioissa on myös kehitystyön helpottaminen. SAP tarjoaa kumppaneilleen työkaluja ja valmiita rakennuspalikoita, joiden avulla kumppaniverkostossa voidaan mahdollisimman helposti kehittää innovatiivisia sovelluksia, jotka hyödyntävät mm. koneoppimista ja puheen- ja kuvantunnistusta. Tämä tuo asiakaskohtaiset sovellukset uudella tavalla pk-yritysten saataville, jolloin voidaan kehittää uniikkeja innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuovat asiakkaalle kilpailuetua. Huomattavaa on, että tämä ei ole mitään perinteistä räätälöintiä ylläpidettävyysongelmineen vaan modernit rajapinnat ja heikot sidokset eri komponenttien välillä vähentävät ylläpitoon tarvittavaa työtä ja riskejä merkittävästi. Asiakaskohtaisten piensovellusten lisäksi tarjolle tulee todennäköisesti myös entistä enemmän kaupallistettuja ohjelmia “App Store” -henkisesti. Tapahtumassa nähtiin esimerkkejä, joissa muun muassa laskettiin tuotteiden lukumäärää kuvantunnistukseen perustuen tai automatisoitiin tilauksia asiakkaan koneisiin liitettyjen sensorien avulla. Lisäksi esiteltiin myös ratkaisua tuotteiden hiilijalanjäljen seuraamiseen, analysoimiseen ja tuotannon optimointiin hiilijalanjälkeen perustuen. 

Tarjoamme Profizilla jo konkreettisesti mobiiliratkaisua varastonhallintaan ja valmista SAP Business Oneen integroitua verkkokaupparatkaisua ja aiommekin seurata kehitystä tiiviisti ja tarjota jatkossa entistä enemmän vaihtoehtoja asiakkaillemme. 

Kuva: Vision Global

SAP Business Onen uusi selainkäyttöliittymä vakuutti

Tapahtumassa saatiin myös lisää infoa SAP Business Onen 10-versioon kuuluvasta selainkäyttöliittymästä. Tästä oltiin saatu jo hieman esimakua ennen tapahtumaa, mutta tapahtumassa päästiin näkemään tarkemmin muun muassa selainkäyttöliittymän analytiikkaa. Analytiikan osalta uudessa versiossa on oleellista mahdollisuus katsella listoja visuaalisessa muodossa, jolloin käyttäjä voi helposti vaihtaa datan esitystapaa perinteisen lista-/taulukko- ja visuaalisen graafinäkymän välillä. Käyttäjän on aiempaa helpompi itse luoda ja muokata analytiikkanäkymiä ja näitä on myös vaivatonta tallentaa ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

Tässä julkistuksessa selainkäyttöliittymässä on vasta rajoitetusti toimintoja, mutta tähtäimessä on lisätä moduulien ja toimintojen määrää seuraavien tuotejulkistusten yhteydessä. Public cloudissa olevat asiakkaat ovat siinä mielessä hyvässä asemassa, että versiopävitykset kuuluvat palveluun kahdesti vuodessa. Ensimmäinen versio selainkäyttöliittymästä on tulossa cloudiin seuraavien kuukausien aikana.

Selainkäyttöliittymästä kannattaa käydä katsomassa SAP:n tekemiä videoita, jotka löytyvät tämän linkin takaa.

Uusi selainkäyttöliittymä oli yksi aiheista, joista keskusteltiin päälavalla. Kuva: Vision Global