Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan elintarvikkeiden takaisinvedot ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Kasvu on ollut lähes jatkuvaa vuodesta 2007, ja takaisinvetojen lukumäärä on kivunnut vuositasolla jo yli 130:een.

Takaisinvetojen syynä on tyypillisesti allergeenimainintojen puuttuminen pakkauksissa, mikrobiologisiset virheet sekä vierasaineet. Yhtä kaikki, virheet tuotteissa voivat tulla kalliiksi, ja siksi jäljitettävyys onkin noussut erittäin tärkeäksi teemaksi elintarvikeyritysten toiminnanohjauksessa. Jäljitettävyys ei ainoastaan mahdollista nopeaa ja tehokasta takaisinvetoa virhetilanteessa, vaan myös käytettyjen raaka-aineiden seuraamisen aina alkutuottajalle asti.

Tuotevirheet voivat tulla yritykselle kalliiksi monella tapaa. Tuotteista vastuussa oleva yritys joutuu maksamaan virheellisten tuotteiden palautuskulut. Tappiota aiheuttavat myös tuotannonmenetykset, kun tuote-erä pitää turvallisuussyistä hävittää ja korvata uudella. Lisäksi takaisinvedot aiheuttavat vahinkoa maineelle. Negatiivisen julkisuuden aiheuttama kielteinen mielikuva voi säilyä kuluttajien mielissä pitkään, mikä puolestaan heijastuu negatiivisesti myyntiin sekä tulokseen. Tämän vuoksi nopea reagointi takaisinvetotilanteissa on ensiarvoisen tärkeää – näin vähittäismyyjiä voidaan informoida välittömästi, ja virheellisten tuotteiden pääsy kuluttajien ruokakoriin voidaan estää.

Profizin toimittama SAP Business One -toiminnanohjausjärjestelmä sopii erinomaisesti elintarviketeollisuudelle, sillä Process Force -lisäosan ansiosta järjestelmä kattaa kaikki keskeiset toimialan erityispiirteet. Process Force mahdollistaa virheet ehkäisevän reseptinhallinnan sekä takaisinvetotilanteessa elintärkeän näkyvyyden asiakkaisiin, joille virheellistä tuote-erää on myyty. Mappien selailemisen sijaan kaikki informoitavat asiakkaat löytyvät yhtenä listauksena, ja jälkiselvittely onnistuu vaivattomasti ja nopeasti aina toimitusketjun alkupäähän asti.