Suomea pidetään usein yhtenä teknologisesti kehittyneimmistä maista. Digitaalisuus on kuitenkin moninainen ilmiö, ja sen laittaminen yhdelle ”kehittynyt-kehittymätön” -janalle voi olla harhaanjohtavaa. Jo pelkän yritysten digitaalisuuden mittaaminen pitää sisällään ainakin valmiuden, käytön sekä digitaalisuuden vaikutukset. (Digibarometri 2014).

Itse asiassa mielikuva Suomesta digitaalisuuden kärkimaana perustuu paljon menestystarinoihin ja teknologian suureen vientiosuuteen. Kuva ei ole täysin väärä, mutta siinä on aukkoja. Vuoden 2014 Digibarometrin vertailussa suomalaiset yritykset olivat ensimmäisiä edellytyksissä, mutta vasta 17. digitaalisten teknologioiden käytössä. Suomea voi siis hyvällä syyllä pitää digitaalisen vallankumouksen alisuorittajana.

Yhtenä heikkoutena mainittiin toimitusketjun sähköinen hallinta, eli toisin sanoen taloushallinnon prosessien automatisointi ja järjestelmien integraatio. Hyödyntämättömästä potentiaalista kertoo se, että vain joka viides suomalainen yritys jakaa sähköisesti tietoa toimitusketjussa.

Ongelma näyttää olevan suurelta osin tiedon puutteessa. Liikenne- ja viestintäministeriön kesällä julkaiseman raportin mukaan prosessien automatisointi ei ole korkealla monenkaan keskisuuren yrityksen johdon agendalla johtuen pitkälti juuri tiedon puutteesta. Aihe herätti kuitenkin paljon kiinnostusta ja keskustelua kun siitä kerrottiin tarkemmin esimerkkien kautta.

On selvää, että automaatio tulee lisääntymään, ja jatkossa monet taloushallinnon tehtävät kuten tilausten käsittely ja laskutus tullaan hoitamaan teknologian avulla. Verkkokaupan kasvu on hyvä esimerkki muutoksesta, joka asettaa aivan uudenlaisia vaatimuksia teknologialle ja prosesseille. Transaktioiden määrän kasvaessa tarvitaan toiminnalta skaalautuvuutta, jolloin prosessien automatisoinnista tulee välttämätöntä. Tärkeässä osassa skaalautuvuuden saavuttamiseksi ovat ns. EDI-yhteydet, jotka mahdollistavat automaattisen tietojen vaihdon kahden toiminnanohjausjärjestelmän välillä. Profizilla on vankka kokemus liityntöjen rakentamisesta, ja kerromme mielellämme lisää teknologian tarjoamista mahdollisuuksista.

Juna on jo liikkeessä, on siis aika hypätä kyytiin!