Ongelmat eri järjestelmien tuottamien tietojen yhdistämisessä, käsityönä tehtävät prosessit ja muuten ”pieneksi” jääneet ohjelmistot ja taulukkolaskentaviritykset kuluttavat yllättävän paljon aikaa ja rahaa. Tässä viisi merkkiä, joista tiedät, milloin olisi järkevää vaihtaa yhteen kokonaisratkaisuun joka palvelee yrityksenne tarpeita myös tulevaisuudessa.

1. Toistuvat raportointiongelmat

Yrityksen kasvaessa tiedon, laskutoimitusten ja liiketapahtumien määrä ja monimutkaisuus kasvavat. Jos yrityksessä joudutaan tekemään tärkeitä päätöksiä epätäydellisen tiedon pohjalta –tai lykkäämään päätöksentekoa, kunnes tarvittava tieto on kerätty ja jalostettu– on seurauksena ongelmia nykypäivän liike-elämässä. Tähän asti ajantasainen ja luotettava tieto on voinut tuottaa poikkeuksellista kilpailuetua, mutta pk-yritysten ERP-järjestelmien yleistyessä ja halventuessa reaaliaikainen tilannekuva on ennemminkin minimivaatimus selviytymiselle.

2. Lukuisat integraatio-ongelmat

Usein yrityksissä on otettu käyttöön uusia järjestelmiä sitä mukaa, kun yritys on kasvanut ja tarpeita on ilmennyt. Ratkaisu on jäänyt pieneksi siinä vaiheessa, kun erillisjärjestelmissä tuotetun tiedon yhdistely alkaa viedä huomattavasti aikaa. Mitä useampi järjestelmä on käytössä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä virhetilanteita on enemmän ja sitä enemmän aikaa rajapintojen ylläpito vaatii päivitysten yhteydessä. Pk-yrityksen ERP, kuten SAP Business One, vähentää erillisjärjestelmien tarvetta: käytännössä kaikkia toimintoja voidaan pyörittää yhdessä integroidussa järjestelmässä, jolloin myös raporttien tuottaminen on nopeaa.

3. Joustamattomat järjestelmät

Kun yrityksen liiketoiminta kasvaa uudentyyppisillä tuotteilla tai palveluilla tai jos asiakkaiden vaatimukset muuttuvat, vanhat järjestelmät jäävät helposti pieneksi. Koska erillisistä järjestelmistä ja laskentataulukoista koostuva rakenne ei helposti taivu muuttuneeseen tilanteeseen, tarvitaan useimmiten kalliita panostuksia järjestelmän muokkaamiseen. Skaalautuva ERP-järjestelmä mahdollistaa muutosten tekemisen paljon kevyemmin järjestelmää konfiguroimalla ja moduuleja lisäämällä. Pk-yritys voi silloin aloittaa käytön parilla moduulilla ja tietoisena, että järjestelmä kasvaa saumattomasti yrityksen mukana myös kolmen, viiden tai kymmenen vuoden kuluttua.

4. Järjestelmät eivät tue liiketoimintaprosesseja

Kasvun myötä pk-yritykseen syntyy usein paitsi uusia yksiköitä, myös uusia prosesseja, joilla toimintaan saadaan järjestelmällisyyttä. Kuten edellisessä kohdassa, taulukkolaskennasta ja irrallisista ohjelmistoista koostuva järjestelmä taipuu vain harvoin kunnolla tukemaan uusia prosesseja. Integroitu ERP mahdollistaa monien prosessien automatisoinnin ja vähimmilläänkin dokumentoinnin. Lisäksi monet markkinoilla olevat järjestelmät tarjoavat valmiita parhaiksi havaittujen käytäntöjen mukaisia ratkaisuja toimialakohtaisiin erityistarpeisiin. Esimerkiksi SAP Business One sisältää useita SAP:n ja kumppaneiden keräämiä parhaita käytäntöjä valmiina ratkaisuina pk-yrityksille.

5. Käsityönä hoidetut prosessit vievät liikaa aikaa ja rahaa

Tietokoneiden ja IT-järjestelmien tehtävänä on aina ollut tehostaa rutiiniprosesseja automaation ja standardoinnin keinoin. Pk-yrityksissä jokainen työntekijä on avainhenkilö, jonka kallista aikaa ei kannata tuhlata vähän arvoa luoviin rutiinitöihin, jotka kone voi suorittaa nopeammin ja edullisemmin. Pk-yrityksen integroitu ERP on kokonaistaloudellinen ratkaisu, joka hoitaa toistuvat prosessit helposti ja vapauttaa henkilöstöresursseja vaativampaan työhön. Automaattiset ilmoitukset takaavat riittävän kontrollin ilman, että työntekijän täytyy palvella järjestelmää jatkuvasti.

SAP Business One on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu toiminnanohjausjärjestelmä. Se tarjoaa kaikki liiketoiminnan kannalta oleellisimmat ratkaisut yhdessä integroidussa järjestelmässä yksinkertaistaen datan hallintaa ja tulkintaa sekä poistaen erillisjärjestelmien monimutkaiset integrointitarpeet. SAP Business One ja Profizin asiantuntijat tarjoavat kattavat palvelut koko elinkaaren ajalle luotettavasti ja taloudellisesti. Teidän yrityksenne parhaaksi.

Neljän minuutin SAP Business One ”minidemo”: