Julkaistu 1.9.2021

Mitä digitaalinen transformaatio tarkoittaa tuotannollisille pk-yrityksille? Ja miksi sen pitäisi olla oleellinen osa liiketoimintasuunnitelmaa?

Tiedät jo, kuinka tärkeää jatkuva parantaminen ja tulevaisuuden suunnitteleminen on tuotantoyritykselle. Mitä tehokkaampia tuotantoketjun yksittäiset osat ovat, sen lähempänä ollaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Tehokkuutta saadaan nostettua tuotantoajan säästämisellä, hävikin minimoimisella ja varmistamalla, että jokainen tiimin jäsen työskentelee fiksuimmalla mahdollisella tavalla.

Harvoin yrityksillä kuitenkaan on näkyvyyttä kaikkeen siihen tietoon, jota tarvitaan oikeiden muutosten tekemiseen. Pystytäänkö sinun yrityksessä esimerkiksi tarkastelemaan helposti tuotantosuunnitelmaa ja näettekö reaaliajassa eri prosessivaiheiden tilanteen? Onko teillä riittävät raportointityökalut siihen, että teette näkyväksi ne tuotannon osa-alueet, joissa olennaisia säästöjä ja korjaustoimenpiteitä tarvitaan?

Ensimmäinen askel on tietää, missä parannuksia tarvitaan, mutta maaliin pääseminen päivätyön ja tuotannon pyörittämisen rinnalla voi olla jättimäinen projekti. Tuskaa helpottamaan olemme keränneet tähän askeleet, joiden kautta muutoksen läpivieminen onnistuu. .

Avainaskeleet tuotannon digitalisointia suunnittelevalle yritykselle ovat:

1. Määrittele liiketoiminnalliset tavoitteet. Onko se toimituskyvyn parantaminen? Hävikin ja tuotantokulujen vähentäminen reaaliaikaisen näkyvyyden avulla? Vai onko tavoitteena täysin paperiton tuotanto, jossa kaikki tieto on saatavilla yhdestä paikasta milloin vain? Selkeä tavoite auttaa perustelemaan investoinnin merkityksen ja antaa suunnan tulevalle selvitystyölle.

2. Tee arviointi nykyisistä järjestelmistä, prosesseista ja resursseista. Kuinka hallitsette tuotantolinjaa tällä hetkellä? Onko teillä jo digitalisaation elementtejä (ERP tai taloushallinnon sähköinen järjestelmä? Dataa kerääviä laitteita?)? Nämä kysymykset auttavat löytämään ratkaisun, joka toimii nykyisen perustuksen kanssa.

3. Kokoa vaatimuslista. Tarvitsetteko joustavuutta työn aikatauluttamiseen vaihtuvien muuttujien mukaan? Haluatteko mitata työn kokonaistehokkuutta (OLE)? Onko elintärkeää, että näette yhdellä vilkaisulla reaaliaikaisen tilanteen ja kuormituksen tuotannossa? ? Oikean ohjelmiston valinta helpottuu, kun tärkeimmät vaatimukset on määritelty etukäteen.

4. Valitse oikea ohjelmisto. Vaatimusten määrittelyn jälkeen tutki mitä vaihtoehtoja on saatavilla, mitkä ovat niiden edut ja onko investointi saavutettavien hyötyjen arvoinen. Sulava integroituminen ERP-järjestelmään on tärkeää, jotta tuotannon data kytkeytyy saumattomasti yrityksen muihin ydinprosesseihin kuten varastonhallintaan tai taloushallintoon.

5. Valmistele organisaatio muutokseen. Hyvin suunniteltu muutosjohtaminen on digitalisaatioprosessin onnistumisen keskiössä. Organisaatiosi pitäisi olla tietoinen tulevasta muutoksesta ja osallistua siihen aktiivisesti ja motivoituneesti. Heillä pitää myös olla riittävät resurssit varattuna projektin toimeenpanoon. Muutos ei koske vaan teknologiaa – digitalisaatio on ihmisten johtamista uuteen, mahdollisesti mielekkäämpään, työskentelytapaan, joka palvelee samalla yrityksen strategisia intressejä. Tuotannon ditalisoimiseen on olemassa markkinoilla useita ratkaisuja, mutta Profiz suosittelee LYNQ MES -ratkaisua, joka integroituu SAP Business Oneen. Ratkaisu mahdollistaa tuotannon visuaalisen suunnittelun ja aikatauluttamisen, automaattisen ja manuaalisen datankeruun koneista ja työntekijöistä ja kerätyn tiedon visuaalisen analyysin oikein johtopäätösten tekemiseksi.

Profiz on LYNQin pronssitason kumppani. Jos haluat nähdä, miten ratkaisu toimii käytännössä, niin ilmoittaudu täältä 30.9. järjestettävään demo-webinaariimme.